PONUDA

Život uz Dunav

Max. 15 Sudionici
3 – 4 sata
20 € po osobi / 150 € grupa

Hrvatski

Točka susreta:
Vukovar Waterbus
Parobrodarska 2
32000 Vukovar
Hrvatska

Život uz Dunav kroz povijest pa sve do danas – kako se nekada živjelo a kako danas.

Prirodna i kulturna baština Vukovarsko-srijemske županije

Max. 20 Sudionici
3  sata
50kn po osobi / 80kn grupa

Hrvatski/Engleski

Točka susreta:
Križ na ušću Vuke u Dunav
32000 Vukovar
Hrvatska

Prikaz prirodnih i kulturnih znamenitosti područja od Vukovara do Iloka. Zaštićena područja prirode, biljne i životinjske vrste, kulturna i povijesna baština šireg područja Vukovarsko-srijemske županije.

Uz Dunav od Vukovara do Iloka

Max. 20 Sudionici
4  sata
120kn po osobi / 2 200kn grupa

Hrvatski/Engleski

Točka susreta:
Ul. Antuna Augustinčića 37
32000 Vukovar
Hrvatska

Nakon dolaska i skupljanja u Vukovaru obišle bi se znamenitosti Vukovara, muzej Vučedolske kulture, na putu do Iloka obišli bi vinograde Iločkih podruma i za kraj turističke znamenitosti Iloka te večera u hotelu Dunav (koji je uz sami Dunav).