Danube Guides u Hrvatskoj

Vukovarsko-srijemska županija (Vukovar / Vinkovci, IloK / Županja i Otok)

Vukovar Srijem County
Vukovarsko-srijemska županija smještena je na krajnjem sjeveroistoku Republike Hrvatske. Leži u međuriječju, između Dunava i Save, i zauzima dijelove povijesnih pokrajina istočne Slavonije i zapadnog Srijema. Površina Vukovarsko-srijemske županije je 2448 km2 . Na tom području male su visinske razlike. Najviša je točka Čukala kod Iloka (294 m nadmorske visine), a najniža u Posavini – Spačva (78 m). Na istoku blago se spuštaju obronci Fruške gore i prelaze u vukovarski ravnjak. Sa zapada, s planine Dilja, pruža se vinkovačko-đakovački ravnjak. Ovim područjem vode važni riječni i kopneni putovi i križaju se međunarodni prometni pravci od istoka prema zapadu uz rijeku Dunav, te od sjevera preko rijeke Save prema Jadranskom moru. Prevladavaju oranice, vinogradi, voćnjaci, šume.

Vukovarsko-srijemska županija ima najplodnije oranice (150.000 ha vrlo plodne zemlje). Glavni proizvodi su: pšenica, kukuruz, šećerna repa, duhan. Postoje veliki prerađivački kapaciteti za primarne polj. proizvode, skladišta, mlinovi, silosi, hladnjače i tvornice. Prema posljednjem popisu stanovništva koji je objavljen u 2011. godini, u Vukovarsko-srijemskoj županiji živi 180.117 stanovnik.

Ponuda

UNAVSKI VODIČI

loading map - please wait...

Život uz Dunav: 45.353600, 19.002100
Prirodna i kulturna baština Vukovarsko-srijemske županije: 45.353412, 19.003998
Uz Dunav od Vukovara do Iloka: 45.344205, 19.006015
Foto safari: 45.608221, 18.789185

O NAMA

danube guides croatia

+ Dunavski vodiči

danube guides croatia vukovar srijem county

Institucija:
Lokalna akcijska grupa Bosutski niz

Interesi:
Komunikativna osoba koja voli prirodu i povijest.

Ture:
• Tura po Vukovarsko-srijemskoj županiji

Kvalifikacije:
• Certificirani Dunavski vodič

Jezik:
• Hrvatski
• Engleski

danube guides croatia vukovar srijem county

Ture:
• Tura po Vukovarsko-srijemskoj županiji

Kvalifikacije:
• Certificirani Dunavski vodič

Jezik:
• Hrvatski
• Engleski

danube guides croatia vukovar srijem county

Interesi:
Zaposlena u Vukovarsko-srijemskoj županiji u Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj. Uživa u putovanjima i jako voli fotografiranje.

Ture:
• Tura po Vukovarsko-srijemskoj županiji

Kvalifikacije:
• Certificirani Dunavski vodič

Jezik:
• Hrvatski
• Engleski

avatar2

Interesi:
Zaposlenik Vukovarsko-srijemske županije u Upravnom odjelu za poljoprivredu i infrastrukturu. Posebno specijaliziran za područje navodnjavanja.

Ture:
• Turistička tura po Vukovarsko-srijemskoj županiji

Kvalifikacije:
• Certificirani Dunavski vodič i trener dunavskih vodiča

Jezik:
• Hrvatski

avatar2

Interesi:
Zaposlenik Parka prirode Kopački rit.

Ture:
• Turistička tura u Parku prirode Kopački rit

Kvalifikacije:
• Certificirani Dunavski vodič

Jezik:
• Hrvatski
• Engleski

danube guides croatia vukovar srijem county

Interesi:
Zaposlenik Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije.

Ture:
• Turistička tura po Vukovarsko-srijemskoj županiji

Kvalifikacije:
• Certificirani Dunavski vodič

Jezik:
• Hrvatski
• Engleski

danube guides croatia vukovar srijem county

Interesi:
Komunikativna i vesela osoba, udana i majka dvoje djece. Posebno ju zanima brzo hodanje i provodi u prirodi. Zaposlena u Vukovarsko-srijemskoj županiji u Upravno odjelu za poljoprivredu i infrastrukturu.

Ture:
• Vođena tura Ilok-Šarengrad-Vukovar–Dalj-Erdut–Aljmaš

Kvalifikacije:
• Certificirani Dunavski vodič

Jezik:
• Hrvatski
• Engleski

danube guides croatia vukovar srijem county

Krešimir Bošnjak
+385 32308840
kresobos@gmail.com

Interesi:
Zaposlenik Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije.

Ture:
• Turistička tura po Vukovarsko-srijemskoj županiji

Kvalifikacije:
• Certificirani Dunavski vodič

Jezik:
• Hrvatski
• Engleski

danube guides croatia vukovar srijem county

Ture:
• Tura po Vukovarsko-srijemskoj županiji

Kvalifikacije:
• Certificirani Dunavski vodič

Jezik:
• Hrvatski
• Engleski

danube guides croatia vukovar srijem county

Interesi:
Specijaliziran za zaštićena prirodna područja i zaštićene biljne i životinjske vrte na području Vukovarsko-srijemske županije. Također izuzetno voli kulturne i povijesne zgrade/područja.

Ture:
• Turistička tura po Vukovarsko-srijemskoj županiji

Kvalifikacije:
• Certificirani Dunavski vodič i trener dunavskih vodiča
• Ovlašteni turistički vodič za područje Vukovarsko-srijemske županije
• Ima iskustvo s edukacijskim programima za djecu osnovne škole kao i s turističkom ponudom za ljude starije životne dobi (umirovljenike)

Jezik:
• Hrvatski
• Engleski

danube guides croatia vukovar srijem county

Interesi:
Zaposlenik Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije. Specijaliziran stručnjak za zaštićene biljne i životinjske vrste.

Ture:
• Turistička tura po Vukovarsko-srijemskoj županiji

Kvalifikacije:
• Certificirani Dunavski vodič

Jezik:
• Hrvatski
• Engleski

danube guides croatia vukovar srijem county

Interesi:
Zaposlenik Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije.

Ture:
• Turistička tura po Vukovarsko-srijemskoj županiji

Kvalifikacije:
• Certificirani Dunavski vodič

Jezik:
• Hrvatski
• Engleski

 

danube guides croatia vukovar srijem county

Interesi:
Kreativna osoba i zaljubljenik u životinje i prirodu.

Ture:
• Tura po Vukovarsko-srijemskoj županiji

Kvalifikacije:
• Certificirani Dunavski vodič

Jezik:
• Hrvatski
• Engleski

danube guides croatia vukovar srijem county

Interesi:
Zaposlenik Parka prirode Kopački rit u Osječko-baranjsko županiji u odjelu za prijem i edukaciju posjetitelja.

Ture:
• Vođena turistička tura u Parku prirode Kopački rit i u Osječko-baranjskoj županiji

Kvalifikacije:
• Certificirani Dunavski vodič

Jezik:
• Hrvatski
• Engleski

danube guides croatia vukovar srijem county

Nataša Ciprijanović
Video
+38598645148
natasosk@ gmail.com

Interesi:
Priroda i zaštita prirodnih vrijednosti i bogatstva.

Ture:
• Foto safari

Kvalifikacije:
• Certificirani Dunavski vodič
• Certified tourist guide and bird watching guide

Jezik:
• Hrvatski
• Engleski

Kontak

Kontak točka dunavskih vodiča za Hrvatsku

danube guides croatia contact point

Vukovarsko-srijemska županija
Županijska 9
32000 Vukovar
Hrvatska

Tel.: +385 32454444
E-Mail: eu@vusz.hr
Web: www.vusz.hr

O Vukovarsko-srijemskoj županiji

Vukovarsko-srijemska županija je najistočniji dio Republike Hrvatske. U ovom dijelu Hrvatske glavni sektor kojim se ljudi bave je poljoprivreda. Osim ratarstvom, ljudi se bave i stočarstvom, a svinje su najzastupljenije od svih životinja na farmama Vukovarsko-srijemske županije. U okviru projekta LENA, tijekom rujna i listopada 2018. održan je tečaj za Dunavske vodiče. Vukovarsko-srijemska županija kao jedan od partnera organizirala je ovaj tečaj kroz 4 modula u trajanju od 2,5 dana. Ukupno 14 sudionika je prošlo ovaj tečaj i susrelo se s nizom tema kao što su: povijest Dunava, održivi razvoj, ekosustavi, osobe s posebnim potrebama, održiva mobilnost, razvoj proizvoda, društveni trendovi, marketing i komunikacije i mnoge druge. Posljednji dan svakog modula je bio rezerviran kao terenski dan, a sudionici su posjetili:muzeju vučedolske kulture, vozili se turističkim brodom “Bajadera” po Dunav(turistička ponuda grada Vukovara), posjetili Park prirode Kopački rit, vozili se brodom sveta Katarina u Općini Nijemci te posjetili zaštićeni krajolik „Virovi“ koji je smješten između grada Otoka i općine Bošnjaci.

Say Hello    Cookie Consent with Real Cookie Banner